Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τις αρχαιρεσίες των μελών της Γ΄ ΚΟΠ που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Μαΐου 2018 και κατόπιν της εκδόσεως της από 18-5-2018 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας προέβη σε ανασυγκρότηση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/18-5-2018 πράξη του.

Ως εκ τούτου λοιπόν η σύνθεση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος : Διαμαντόπουλος Άγγελος
Αντιπρόεδρος : Ζάγκλας Ανδρέας
Γενικός Γραμματέας : Παναγόπουλος Δημήτριος
Ταμίας : Γραμματσούλιας Παναγιώτης
Μέλος : Αναστασόπουλος Σπυρίδων
Μέλος : Καλλιάνος Ιωάννης
Μέλος : Πλιάγκος Χρήστος