Ανυπόστατες οι αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες της Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σύμφωνα με την οποία κάποιες ακτές του Δήμου Καλαμάτας είναι ακατάλληλες για κολύμβηση, επισημαίνουμε ότι:

Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των ακτών κολύμβησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.8600/416/Ε103/23-02-2009, είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συλλέγει και υποβάλλει τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για αξιολόγηση

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας& Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Μεσσηνίας συνεργάζεται και συνεπικουρεί στις δειγματοληψίες προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση για την καταλληλότητα των νερών των ακτών κολύμβησης του Νομού μας.

.Όσον αφορά τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ, κρίνονται ανυπόστατες, διότι ακόμη και τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα ( βάση των οποίων κρίνουν ως ακατάλληλες τις ακτές), είναι εντός των ορίων για εξαιρετικής ποιότητας ύδατα, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ., διότι τα όρια ορίζονται σε:

1. Ε.coli (κολοβακτηρίδια) (cfu/100ml) =< 250

2. Εντερόκοκκοι (cfu/100ml) =<100.

Με τα έως σήμερα αποτελέσματα, οι αναλύσεις από τις ακτές κολύμβησης του Δ. Καλαμάτας, τον Μάιο και τον Ιούνιο 2017, πιστοποιούν ότι τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Στην ίδια διαπίστωση προέβη και η ΔΕΥΑΚ , μετά από επανειλημμένες δειγματοληψίες.