Δασικοί χάρτες: Στην ολομέλεια του ΣτΕ θα κριθεί η συνταγματικότητα του νόμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμπεται το θέμα της συνταγματικότητας ή μη της υπουργικής απόφασης τους «οικιστικές πυκνότητες» εντός των δασικών εκτάσεων, δηλαδή τους οικισμούς αυθαιρέτων μέσα στα δάση, οι οποίοι εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες. 

Το Ε΄τμήμα του Συμβούλιο της Επικρατείας (αποφαση υπ΄ αριθμ. 1942/2017) παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια, καθώς είτε ομόφωνα σε ένα σκέλος, είτε κατά πλειοψηφία σε άλλο, έκριναν αντισυνταγματική την επίμαχη υπουργική απόφαση.

Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF και ζητεί την ακύρωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης ως αντισυνταγματικής και παράνομης. Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν στην απόφασή τους ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση «περιέχει τον όρο της «οικιστικής πύκνωσης» ως περιοχή υπαγόμενη σε ειδικό νομικό καθεστώς (εξαίρεση από την διαδικασία των δασικών χαρτών, μόνιμη ή πρόσκαιρη ειδική περιβαλλοντική και πολεοδομική διαδικασία, κ.λπ.), χωρίς όμως να δίνει η ίδια η εν λόγω υπουργική απόφαση τον ορισμό της ή να εκθέτει τα ληπτέα υπόψη στοιχεία για την υπαγωγή ορισμένης περιοχής στην έννοια της «οικιστικής πύκνωσης» ή να προβλέπει, έστω σε αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά της, ούτε τέλος προβλέπει τη διαδικασία για το χαρακτηρισμό της».

Στην απόφαση του ΣτΕ επισημαίνεται επίσης ότι η ρύθμιση των θεμάτων αυτών ανατίθεται εξ ολοκλήρου στην διοίκηση (πολιτεία) και ότι ο μόνος αρμόδιος για το εν λόγω θέματα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κανένας άλλος, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος. Με αυτό το σκεπτικό ομόφωνα οι σύμβουλοι επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η υπουργική απόφαση είναι άκυρη, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα θέματα αυτά τα οποία δεν είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος, μπορούν να λυθούν και να καθοριστούν μόνο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Αντίθετα, οι σύμβουλοι του Ε΄ Τμήματος εξέφρασαν αντίθετες απόψεις ως προς την Συνταγματικότητα γενικότερα του καθορισμού και του σκοπού των «οικιστικών πυκνοτήτων» ή αλλιώς οικισμών αυθαιρέτων.Η πλειοψηφία τάχθηκε με την άποψη της αντισυνταγματικότητας, ενώ αντίθετα ο κ. Ράντος με την άποψη της συνταγματικότητας, με τον ισχυρισμό, μεταξύ των άλλων, ότι έτσι περιχαρακώνονται οι οικισμοί των αυθαιρέτων και σταματάει η επέκτασή τους.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 700.000 σπίτια σε αυθαίρετους οικισμούς και κυρίως στην Αττική, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την Κρήτη.