Προς πανευρωπαϊκή απαγόρευση το κυνήγι των τρυγονιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα αναστολής του κυνηγίου των τρυγονιών (Streptopelia turtur) στα Κράτη Μέλη της ΕΕ μέχρις ότου εφαρμοστεί το επονομαζόμενο Adaptive harvest management.

-Με τον όρο Adaptive harvest management εννοείται ο καθορισμός μέγιστου αριθμού κάρπωσης ανά είδος ανά χώρα σε σχέση με τον πληθυσμό του είδους, ο οποίος θα υπολογίζεται καθημερινά (με σχετική ενημέρωση που θα λαμβάνεται από τους κυνηγούς) και μόλις αυτός επιτευχθεί το κυνήγι του είδους θα απαγορεύεται αυτόματα. Επί της ευκαιρίας αναφέρεται ότι, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επεξεργάζεται τρόπους εφαρμογής του Adaptive harvest management (πιθανόν μέσω εφαρμογής σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες) αφού θα είναι υποχρέωση της Δημοκρατίας για τη συνέχιση της διεξαγωγής του κυνηγίου του τρυγονιού και πιθανόν στο μέλλον να απαιτείται και για άλλα είδη-

Αφορμή για την έναρξη της πιο πάνω συζήτησης αποτέλεσε η έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των πτηνών παγκοσμίως για το 2016 καθώς και η εισήγηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναστολή του κυνηγίου των τρυγονιών μέχρις ότου απαιτηθεί να εφαρμοστεί, από όλα τα Κράτη Μέλη, το Adaptive harvest management όπως αυτό αναφέρεται ως προϋπόθεση για συνέχιση του κυνηγίου των τρυγονιών στο Σχέδιο Δράσης και Διατήρησης για το συγκεκριμένο είδος, που έχει ετοιμάσει η ΕΕ.

Το εν λόγω Σχέδιο ετοιμάστηκε από την ΕΕ, για να αναχαιτίσει τη μείωση του είδους, να διασφαλίσει τη διατήρηση και την ανάκαμψη του αλλά και για τη συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Το πλήρες κείμενο του εν λόγω σχεδίου βρίσκεται δημοσιευμένο στο σύνδεσμο:
http://www.trackingactionplans.org/…/download…/openDocument…