Προσλήψεις ηλεκτρολόγων στο δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

O Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει τρεις ηλεκτρολόγους με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.