Οι σταυροί στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με καταγεγραμμένο το 89,22% σύμφωνα με τα στοιχεία του  Υπουργείου Εσωτερικών οι σταυροί προτίμησης για τα δύο  κόμματα που εκλέγουν βουλευτές στη Μεσσηνία διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

44.275

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 18.539

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη 13.385