3,5 εκατ. ευρώ στο Δήμο Πύλου – Νέστορος για κατασκευή δικτύων αποχέτευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας η χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελόφυτο και Κορυφάσιο, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης είχε επισκεφθεί την περιοχή και είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Όπως επισημαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών: «Η ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής αποτελεί προτεραιότητα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των τοπικών κοινωνιών».

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αμπελοφύτου και Κορυφασίου είναι έργο άμεσης προτεραιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και την αξιοποίηση των υποδομών που έχουν ήδη κατασκευαστεί (ΕΕΛ, τμήμα δικτύου συλλογής & μεταφοράς), στο πλαίσιο της Πράξης «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Δημοτικής Ενότητας Νέστορος του Δήμου Πύλου – Νέστορος».